Ulrich Becher

2. Januar 1910 - 15. April 1990


17. Januar 2017

Buchbetrachtung am Mittag «Murmeljagd»

In der Bibliothek Schmiedenhof der GGG Basel stellt Martina Kuoni die «Murmeljagd» und Ulrich Becher vor.